SCR sistemi, motorun optimize bir şekilde ateşlenmesiyle bir egzoz emisyonlarının arıtılması sistemini birleştirerek nitrojen oksit (NOx) gibi kirletici emisyonların düzeyinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Prosedürün temel faktörü TrueBlue kullanımıdır. Bu seyrelti, katalizöre ulaşmadan egzoz gazlarına püskürtülür. Bu noktada oluşan yüksek ısı TrueBlue’yu amonyağa dönüştürür. Daha sonra amonyak ve karşıt nitrojen oksitleri katalizatöre nüfuz ederken birbiriyle reaksiyona girer ve atmosfer için zararlı olmayan iki elemente, nitrojen ve su buharına dönüşür.

SCR TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI
• SCR teknolojisi, Euro 5 ve ileri düzenlemelere uyması açısından güvenli ve sağlam bir yatırımdır.
• SCR, tüm Avrupa’da geçerlidir, ayrıca muadil teknolojilerle kıyaslandığında, kötü kalite dizel
yakıta daha uyumludur.
• SCR sistemi nadir bakım gerektirir, araç ömrü boyunca kullanılabillir.
• SCR teknolojisi, monte edildiği aracın bakım ve yağ değiştirme aralıklarını etkilemez.
• SCR, yüksek motor gücüne elverişlidir. Alternatif sistemlerin aksine, motorun yağlama ve soğut-
ma sistemlerinin takviye edilmesine gerek yoktur.
• Euro 4, 5 ve 6 ’ya uyumlu sistemler arasında en az yakıt tüketeni SCR’dir.